światło

1. Coś rzuca (nowe) światło na coś, coś przedstawia się w nowym, innym świetle «coś przyczynia się do wyjaśnienia czegoś»: Znalezisko rzuca nowe światło na historię osadnictwa na terenie północnej Polski. Metr 01/03/2001.
2. Przedstawić się, ukazać się itp. w jakimś świetle «przedstawić się, ukazać się w określony sposób»
3. Przedstawić, ukazać kogoś, coś w jakimś świetle «przedstawić kogoś, coś w określony sposób»: Cała książka, z której zaczerpnąłem tę opinię, przedstawia Clintona w dobrym świetle. S. Głąbiński, Polityka. (...) nie widzę powodu dlaczego ta nieprawdziwa notatka miałaby przedstawić mnie w fałszywym świetle. Kultura P 400-401/1981.
4. Stawiać kogoś, coś w jakimś świetle «przedstawiać kogoś, coś w pewien określony sposób»: Konieczność przejścia na drogę intensywnego wzrostu stawia w nieco odmiennym świetle dotychczasowe prognozy rozwoju warszawskiego przemysłu. KW 3/1970.
5. Ujrzeć światło dzienne
a) «urodzić się»
b) «o utworze, dziele literackim, dokumencie itp.: zostać opublikowanym, wydanym»: Nie ujrzał w ogóle światła dziennego artykuł nieznanego dziennikarza o czterdziestoleciu Kuriera Codziennego. DzN 1-2/1981.
6. W pełnym świetle «bez ukrywania czegokolwiek, ze wszystkimi szczegółami»: Życie konsekrowane ukazał w pełnym świetle Sobór Watykański II, stwierdzając, że jest ono głęboko zespolone ze świętością i misją Kościoła. Jan Paweł II, Przemówienia.
7. W świetle czegoś «opierając się na uzyskanych wiadomościach, sądząc według czegoś»: (...) w świetle obowiązujących przepisów z przywileju krótszego stażu pracy (jak i niższego wieku) korzystają wszystkie kobiety. PiP 1/1991.
8. Wyciągnąć, wydobyć, wywlec itp. coś na światło dzienne «uczynić coś jawnym, podać coś do ogólnej wiadomości, odkryć na nowo coś zapomnianego»: Oddanie się lekturze starych zapisków historycznych pozwala niekiedy wydobyć na światło dzienne sprawy, o których dawno zapomniano. Dom 3/1985.
9. Wyjść, wydostać się na światło dzienne «stać się jawnym, ogólnie znanym; ujawnić się»: Gdyby pojawił się w Hadze, mogłyby wyjść na światło dzienne różne – delikatnie mówiąc, nieprzyjemne – fakty. GW 17/01/2000.
Trupie światło zob. trupi 2.
Widać światło w tunelu zob. widać.
Zapalić komuś, czemuś, dla kogoś, dla czegoś zielone światło zob. zielony 4.
Zielone światło (dla kogoś, dla czegoś) zob. zielony 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • światło — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. świetle, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}fiz. {{/stl 8}}{{stl 7}} promieniowanie elektromagnetyczne o określonym zakresie długości fal, odbierane przez oko ludzkie : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • światło — n III, Ms. świetle; lm D. światłoteł 1. «promieniowanie elektromagnetyczne działające na oko ludzkie, wywołujące wrażenia wzrokowe, ułatwiające dostrzeganie i rozróżnianie przedmiotów, ich wielkości, kształtu, barwy i ruchu» Jaskrawe, oślepiające …   Słownik języka polskiego

  • światło odblaskowe — {{/stl 13}}{{stl 7}} plastikowy element, umieszczany zwykle parzyście z tyłu pojazdu, o powierzchni uformowanej tak, by odbijała światła nadjeżdżających pojazdów {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Józef Światło — (1915 1975) was a high ranking official of the Ministry of Public Security of Poland (deputy director of 10th Department). After the death of Stalin and the arrest of Lavrentiy Beria in 1953, by accident he was travelling on Berlin subway and… …   Wikipedia

  • Józef Światło — Nacimiento 1 de enero de 1915 Medyn …   Wikipedia Español

  • Józef Światło — (* 1915 in Medyn bei Sbarasch, Österreich Ungarn als Isaak Fleischfarb; † 2. September 1994 in den USA[1]) war ein polnischer Geheimdienstoffizier des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (MBP), zuletzt im Rang eines Oberst, und… …   Deutsch Wikipedia

  • ujrzeć światło dzienne — {{/stl 13}}{{stl 7}} urodzić się, powstać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po raz pierwszy ujrzał światło dzienne 26 kwietnia 1973 roku. Pomysł ujrzał wreszcie światło dzienne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wychodzić – wyjść na światło dzienne — {{/stl 13}}{{stl 7}} zostawać ujawnionym, ogłoszonym publicznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czyjeś oszustwa wyszły na światło dzienne. Nieznane fakty z naszej historii dzięki historykom wychodzą na światło dzienne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rzuca (nowe) światło na — {{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}rzuca (nowe) światło na {{/stl 13}}{{stl 8}}{jakąś} {{/stl 8}}{{stl 22}}sprawę {{/stl 22}}{{stl 7}} coś ukazuje zupełnie nowe, dotychczas nieznane, nieujawnione, strony, aspekty danej sprawy; coś niweczy dotychczasowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapalić zielone światło — {{/stl 13}}{{stl 7}} umożliwić, ułatwić robienie czegoś, rozwój, sprawne działanie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapalić zielone światło dla prywatnej inicjatywy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.